Metoda se využívá nejen k léčbě pohybového aparátu (ortopedickách, neurologických, revmatických), ale i při onemocnění vnitřních orgánů. Na zádech se oblasti příčné segmentace vyskytují citlivá místa, která se označují jako spoušťové nebo  maximální body. V myšleném systému akupunktury se tyto body označují jako body poplachu, případně souhlasu. Tyto body jsou svou polohou na zádech charakteristické, pro jednotlivé, poruchou postižené, orgánové systémy. Jsou prsty dobře hmatné, většinou citlivé, někdy dokonce výrazně bolestivé. Běžně bychom je označili jako zatvrdliny, odborně jako gelosy. Jedná se o nahromadění škodlivin ve vazivu pod kůží nebo i hlouběji ve svalech. Příkladem budiž zatvrdlina nad rameny, kam si někdy při únavě instinktivně mneme. Tyto chorobné změněné okrsky tkáně, vzniklé na základě poruchy funkce vnitřního orgánu, se samy stávají dalším samostatným centrem potíží a jejich vztah k vnitřním příčinám se ztrácí. Mluví se pak o bolestech v zádech a léčí se pouze záda, většinou páteř. Tak, jako je vznik těchto kritických míst ovlivněn poruchou zevnitř, tak je naopak jejich lečením možno ovlivnit vnitřní poruchu, která k jejich vzniku původně vedla. Už jenom z tohoto důvodu je komplexní tělesné vyšetření pacienta velmi důležité a laboratorními metodami nenahraditelné. Jeden slavný lékař, Augustus Bier, se k tomu vyjádřil takto: "Co jsme získali rentgenovým vyšetřením, to se ztratilo z konečků prstů."

 

Účinky suchého baňkování:

 

Při suchém baňkování nedochází k poruše kůže. Baňka na kůži vyvolá podráždění sáním, které způsobí průnik červených krvinek z cév do prostoru kolem nich, aniž by došlo k poranění vlásečnic (suchá diapedéza). Tyto extravázáty se musí z krevní podlitiny opět odstranit. Aby se zaktivovaly, musí organismus výrazně zlepšit prokrvení postižených míst. Tím dochází k těmto účinkům.

 

a) místní - urychlení metabolismu krve a lymfy v místě bolesti(dodání živin včetně kyslíku, rychlejší odbourávání metabolitů, regulace poměru kyselin a zásad, regulace tlaku ve tkáních)

b) reflexní - přes reflexní zóny (Headovy zóny, zóny páteře, meridiány), normalizace narušení holografické oblasti, která následkem chybně zpětné vazby vysílá trvale dráždivé podměty.

 

Kontraindikace nevhodné:

pro baňkování jsou krvácivé stavy (hemofilie, nedostatek trombocytů, poruchy srážlivosti, křehkost cévních vlasečnic), ekzémy, plísně , lupenka, bradavice, mateřská znaménka, jizvy 3měsíce, léčba léky na ředění krve - u krvavého sázení, těhotenství - první 3 měsíce a měsíc před porodem nebaňkujeme oblast bederní páteře a břicho po celou dobu tšhoteství.

 

Upozornění:

Téměř po každém baňkování dojde ke krevním výronům, vypadajícím jako modřina. Vstřebávání krevního výronu trvá v rozmezí několika dní, ale i týdnů. Občas se mohou objevit i malé puchýřky s tkáňovou tekutinou. 

 

Jednotlivé druhy masáží lze různě kombinovat či prodlužovat dle přání klienta. V takovém případě i ceny budou odlišné nežli jsou uvedeny v ceníku.